Arkana Wielkie

Talia Tarota składa się z 78 kart i jest podzielona na dwie części - Arkana Wielkie i Arkana Małe. Słowo "arkana" /łac. arcana = tajemnica, sekret/ to inaczej wtajemniczenia, które oznaczają szczegóły jakiejś wiedzy lub umiejętności dostępne tylko nielicznym znawcom danej dziedziny /w tym przypadku Tarota/.

Arkana Wielkie nazywane są także Wielkimi Wtajemniczeniami lub Major Arkanami. Składają się z 22 kart /zwanych atutami/ oznaczonych cyframi rzymskimi od I do XXI + karta Głupca oznaczona numerem 0. Karty Arkanów Wielkich są w Tarocie najważniejsze i symbolizują kolejne archetypowe etapy życia każdego człowieka, będące jednocześnie doświadczeniem wszystkich ludzi, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry, języka i wyznania.

Archetypy są dwubiegunowe, tzn. że każdy Arkan Wielki posiada swój zarówno pozytywny jak i negatywny aspekt /praobraz/. Należy też pamiętać, że archetypy są niezależne od kart Tarota, czyli mogą bez nich funkcjonować - były, są i będą, nie ważne czy Tarot będzie istniał czy też nie. Dlatego archetypy i symbole przedstawiane na kartach Arkanów Wielkich są wspólne dla wszystkich talii Tarota. Powinno tak być, choć w ogromnej ilości talii, które są współcześnie dostępne na rynku, możemy się spotkać z różnicami w wizerunkach przedstawianych na poszczególnych kartach AW. Możemy się w takiej sytuacji zastanawiać czy interpretować kartę wg przyjętego kanonu, czy też wg tego, co dokładnie przedstawia karta, czyli wyobrażenia autora talii?

Kolejne karty Arkanów Wielkich - od Głupca do Świata - snują opowieść o rozwoju człowieka /Głupca/, jego drodze przez życie, zbieraniu doświadczeń, doskonaleniu się i osiąganiu wyższych poziomów duchowego rozwoju.

Poznawanie tradycyjnych znaczeń kart jest ważne lecz nie wystarczające. Każdą kartę trzeba poczuć i włączyć w proces poznania swoją intuicję. I jak w każdej dziedzinie poznania, najważniejsza jest praktyka. Obcuj więc ze swoją talią, dotykaj każdej karty, medytuj, ... dzięki temu opanujesz wspaniałe narzędzie jakim jest Tarot.

ARKANA WIELKIE:

 • GŁUPIEC - 0
 • MAG - I
 • KAPŁANKA - II
 • CESARZOWA - III
 • CESARZ - IV
 • ARCYKAPŁAN - V
 • KOCHANKOWIE - VI
 • RYDWAN - VII
 • SIŁA - VIII
 • PUSTELNIK - IX
 • KOŁO FORTUNY - X
 • SPRAWIEDLIWOŚĆ - XI
 • WISIELEC - XII
 • ŚMIERĆ - XIII
 • UMIARKOWANIE - XIV
 • DIABEŁ - XV
 • WIEŻA - XVI
 • GWIAZDA - XVII
 • KSIĘŻYC - XVIII
 • SŁOŃCE - XIX
 • SĄD - XX
 • ŚWIAT - XXI

 

Podobne wpisy:

Tagi:

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież