Mag

Mag /The Magician/ jest kartą oznaczoną numerem I i symbolizuje dążenie człowieka do kreowania własnej rzeczywistości, do poznawania własnych możliwości, ograniczeń oraz swojego celu w życiu. Człowiek ma świadomość bycia odrębną jednostką i jego działania są świadome.

Głupiec

Głupiec /The Fool/ jest kartą oznaczoną numerem 0 i symbolizuje człowieka /dziecko/, który rozpoczyna drogę przez życie. Etapy tej drogi obrazują symbole zawarte w kolejnych kartach Wielkich Wtajemniczeń, ale Głupiec jeszcze o tym nie wie.

Arkana Wielkie

Talia Tarota składa się z 78 kart i jest podzielona na dwie części - Arkana Wielkie i Arkana Małe. Słowo "arkana" /łac. arcana = tajemnica, sekret/ to inaczej wtajemniczenia, które oznaczają szczegóły jakiejś wiedzy lub umiejętności dostępne tylko nielicznym znawcom danej dziedziny /w tym przypadku Tarota/.